Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Zgodovina vremenske napovedi

Zgodovina vremenske napovedi

20 maja, 2010

Preporod je vremenska napoved, kot večina znanosti, doživela v obdobju renesanse in humanizma. Izum barometra leta 1632 ter termometra 1710 je dal novo možnost zbiranja podatkov glede vremena. Tako so se že v 18. stoletju po uvedbi enotnega opazovanja vremenskih pojavov pojavile neke zakonitosti v gibanju meteoroloških elementov. Vremenska napoved današnje oblike se je pričela v 19. stoletja, ko so prvič začeli uporabljati vremenske karte. Fizika v pravem pomenu, se pravi z matematičnimi modeli in formulami, je prišla v napovedovanje vremenske napovedi zelo pozno. To je bilo šele v začetku 20. stoletja, ko je norveški znanstvenik Vilhelm Bjerknes zapisal, da je stanje v atmosferi možno opisati s sedmimi spremenljivkami.

Te spremenljivke so:
•    hitrost v treh smereh,
•    tlak,
•    temperatura,
•    gostota in
•     vlažnost.

Vedeti pa moramo, da je vsaka pa še odvisna od treh koordinat ter časa. Ta ugotovitev je pa osnova za obstoj vremenske napoved, ki jo poznamo še danes.