Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Vodovodni sistem

Vodovodni sistem

30 septembra, 2011

Sistemi, ki sestavljajo vodovod so naprave, ki oskrbujejo gospodinjstva s pitno vodo, naprave, ki odvajajo odpadne in padavinske vode, in številne čistilne naprave. Prvi vodovod je bil zgrajen leta 1890, 9 let kasneje pa prva kanalizacija s čistilno napravo. Določen vodovod oziroma vodovodni sistem se vedno oskrbuje iz istih vodnih virov, pri čemer je potrebno za vsakega koristnika zagotoviti približno 150 litrov vode dnevno. Vodo, ki se je načrpa preveč, se za kasnejšo rabo shrani v vodne zbiralnike, ki vodovod oskrbujejo z vodo takrat, ko vodni viri ne zagotavljajo zadostne oskrbe, bodisi zaradi sušnega obdobja, bodisi zaradi drugih vzrokov.