Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Vezava diplomske naloge

Vezava diplomske naloge

7 aprila, 2010

Ko študentje opravijo vse obveznosti na izbrani fakulteti, je na vrsti končni izdelek. Največkrat je to diplomska naloga. A ko napišejo diplomsko nalogo, največkrat nastane problem, kam dati vezati diplomske naloge. Za študentski žep je pomembno, da je končni izdelek vezano kvalitetno, a hkrati mora biti vezava diplomske naloge čim cenejša. Vezava diplomske naloge je končni izdelek na koncu študija, zato mora biti vezava tudi brezhibna. Saj je, pisanje končnega izdelka, ponos diplomanta in mentorja. Zato je prav, da dajo študentje iz rok popolni izdelek, ki so lahko ponosni nanj, saj je ponavadi diplomska naloga prvo strokovno delo, ki ga študent samostojno napiše, seveda s pomočjo mentorja.