Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Več vrst vizitk

Vizitke bi lahko imenovali kot nek dokument podjetja in njihovega zaposlenega, saj vizitke največkrat vsebuje ime podjetja, logotip, ime in priimek in delovno mesto tistega, ki daje vizitko, telefonska številka in elektronski naslov. To so najosnovnejši podatki, ki jih mora vsebovati vsaka vizitka.
Vizitke so tako imenovan orodje za navezovanje novih poslovnih stikov.

Vendar v današnjih časih niso samo običajne vizitke, temveč vizitke danes imenujemo tudi zgoščenke.
Vizitke so zelo pomemben orodje za navezovanje stikov ali pa shranjevanje podatkov, ki so za nas pomembni. Obe vrsti vizitk imamo največkrat v podjetjih, če želimo uspešno poslovati.