Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Varnost na internetu je v prvi vrsti odvisna od uporabnika

Varnost na internetu je v prvi vrsti odvisna od uporabnika

20 oktobra, 2017

Varnost na internetu je odvisna od tega, kako resno je zavedanje tveganja uporabnika.

Varnost na internetu je pomembna in hkrati problem, odkar je splet postal široko dostopen velikim množicam. Ob tem se velja zavedati, da nobena tehnična podpora ne more nadomestiti varne uporabe spleta. Varna uporaba spleta ni nič drugega kot zdrava kmečka logika. Varnost na internetu je toliko večja, kolikor bolj množičen medij razumemo splet. Najbolj napačno je razmišljanje, da smo za monitorjem varno skriti v zavetju doma ali drugega mesta uporabe. Zato si je najlažje predstavljati varnost na internetu, kot vprašanje kaj bi si pred veliko množico upali početi. Osebne iz zaupne podatke zagotovo ne bi sporočali veliki množici, veliko manj bi bilo tudi številnih drugih aktivnosti. Za največjo varnost na internetu poskrbimo, ko si komuniciranje preko spleta predstavljamo kot komuniciranje z veliko množico na javnem mestu. Druga pogosta dilema so storitve e bančništva, plačevanja storitev ali blaga, nakupov preko spleta in podobne aktivnosti. V vseh primerih je v varnost na internetu pogoj, saj je tveganje prisotno zaradi naših osebnih podatkov in denarja. Vsak se tega problema loteva na različne načine. Nekateri skladno z naraščanjem goljufij v e bančništvu ali pri drugih podobnih transakcijah enostavno opuščajo plačevanje oziroma poslovanje z denarjem preko spleta. Preprosto se odločijo za klasično plačevanje, najbolj radikalni preidejo na plačevanje z izključno gotovino. V nekaterih primerih to preprosto ni možno, saj je pogoj za pridobivanje storitev ali blaga plačilo v elektronski obliki. Odločimo se lahko za sprejetje pogojev ali opustitev pridobivanja blaga ali storitev na takšen način. Najbolj radikalen pristop imajo osebe, ki imajo temu primerno odprt račun zgolj z namenom plačevanja v elektronski obliki. V vseh ostalih primerih se poslužujejo izključno klasičnega plačevanja z gotovino. Pravo nasprotje so osebe, ki zaupajo elektronskemu plačevanju ter poslovanju.

Varnost na internetu je največkrat ogrožena v nekaterih izjemnih primerih ali ob nespametnem ravnanju.