Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Varjenje

Varjenje

2 septembra, 2011

Tako imenovano varjenje pod praškom je dejansko avtomatiziran postopek vrste varjenja, ki ji v teoriji pravimo obločno varjenje. Pri tem postopku se med golo žico in samim osnovnim materialom vzpostavi nekakšen kontinuirni električni oblok. Oblok je pri postopku varjenja prekrit z varilnim praškom, kot rezultat tega varilcu niso nujna nikakršna dodatna zaščitna sredstva. Pred varjenjem mora varilec nastaviti tako na izvoru toka kot na na instrumentih varilnega stroja potrebne varilne parametre in spremljati avtomatski pomik ki ga vidi pri delu z varilnim strojem. Seveda mora biti osnovni material za varjenje zelo natančno pripravljen. Pri varjenju na zvaru ostaja nekakšna  strjena žlindra, ki pa jo je treba vedno sproti odstranjevati. Takšno varjenje uporabljamo za varjenje jekel ali zgolj za navarjenje.  Omenjena metoda varjenja je v rabi predvsem na področju ladjedelstva.