Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Uporaba prevajalnika za študij

Uporaba prevajalnika za študij

16 novembra, 2010

Angleško slovenski prevajalnik uporablja tudi vse več študentov. Na fakultetah je vsaj nekaj literature v tujem jeziku. Največkrat je to v angleškem jeziki. Vsi študentje ne znajo toliko angleškega jezika, da bi lahko nemoteno študirali. Temveč se jim študij oteži, saj če ne poznajo besede, izraza ali frazo morajo pogledati v slovar ali pa uporabiti prevajalnik.

Vendar je trenutna slabost angleško slovenskega prevajalnika v tem, da se včasih zgodi, da prevajalnik ne prevede določenega teksta kot bi ga moral ali pa prevedeni tekst dobi čisto drug pomen kot ga ima v angleškem jeziku. Zaradi takšnega prevajanja študijskega gradiva gre študentu precej več časa kot če bi študent znal angleški jezik.