Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Tudi stanovanja z zaprtimi radiatorji morajo plačevati stroške ogrevanja

Tudi stanovanja z zaprtimi radiatorji morajo plačevati stroške ogrevanja

6 februarja, 2017

Septembra 2016 je začel veljati nov pravilnik o delitvi stroškov za toploto v večstanovanjskih stanovanjih, saj naj bi to pripomoglo k temu, da se zagotovi bolj pravična delitev stroškov. Predlog je, da je minimalni račun pri 40 odstotkih povprečne porabe. V veliki večini stavb bo to doprineslo k temu, da pri stroških ne bo bistvenih razlik. S tem hočejo doseči, da tisti, ki so se do sedaj greli na račun sosedov na tak način, da so zapirali svoj radijator in imeli v stanovanju prisotno zgolj toploto sosednjega stanovanja, pričnejo vsaj minimalno ogrevati svoje lastno stanovanje, saj pretirano znižanje temperature v stanovanjih zna škoditi zdravju ljudi in tudi povzroča vlago in plesen.

Po novem naj bi bil tudi delež stroškov ogrevanj odvisen od obračuna. Porabniški delež v stanovanjih, kjer zaprejo svoj radiator naj bi se iz 0 odstotkov dvignil tudi na 40 odstotkov povprečja, če gledamo na kvadratni meter. Tako da naj bi se končni delež stroška za ogrevanje stanovanja z zaprtimi radijatorji, kljub vsemu gibal nekje me 50 in70 odstotki povprečja.

Po drugi strani pa to pomeni, da bodo stanovanja, ki ima porabo nekje navzgor omejen na 300 odstotkov povprečja na koncu dobil delež stroškov ogrevanja nekje med 200 in 260 odstotki od povprečja. To pomeni, da bodo stanovanja s tako porabo dobile na konec meseca 3 pa tudi do 5 krat tak znesek, kot ga bo dobilo stanovanje, ki svoje radijatorje zapira.

Prejšnji pravilnik so ustvarili v letu 2010. Bistvo prejšnjega pravilnika, je bil zelo učinkovit ukrep, ki je temeljil na zmanjševanju porabe energije, saj je bilo plačevanje stroškov za ogrevanje usmerjeno na dejansko porabo, zato je bilo tudi prve spremembe po uvedbi tega pravilnika, možno opaziti že v prvem letu, prihranki pri energiji so nekje znašali tudi nekje do 30 odstotkov nekje še celo več.