Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Trendi pri inštrukcijah matematike

Trendi pri inštrukcijah matematike

3 septembra, 2011

Pri inštrukcijah matematike tudi obstajajo trendi oziroma nihanja pri povpraševanju. Največ dijakov se za inštrukcije matematike odloča v obdobju med aprilom in junijem ter avgustom in septembrom, torej v obdobju pred zaključkom šolskega leta in pred maturantskimi popravnimi roki ter pred začetkom študentskega šolskega leta.

Povečano povpraševnje za inštrukcije matematike je opaziti še v času zimskih študentskih izpitnih rokov ter ob zaključevanju semestrov v srednjih šolah. Razumljivo, da se ti trendi ujemajo oziroma skladajo s temi termini, saj takrat postane jasno kateremu izmed dijakov ne bo uspelo doseči niti zadostnega uspeha in se bodo morali poslužiti inštrukcij.