Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka

4 aprila, 2012

Eden izmed zadnjih trendov ogrevanja je toplotna črpalka, saj toploto iz okolja pretvori v nam uporabno toplotno energijo. Z to energijo potem ogrevamo sanitarno vodo ter gospodinjstvo.

Z tem sistemom izkoriščamo toploto:

  • Površinske vode
  • Podtalne vode
  • Odpadno toploto
  • Toploto iz zemlje
  • Zraka
  • Toploto kamnin

Delovanje:

Toplotna črpalka odvzema toploto različnim snovem ter jo pretvori in odda na višjem temperaturnem nivoju. Da pa se ta proces izvrši je potrebno dodati pogonsko energijo. Tak sistem je sposoben v idealnih pogojih proizvesti do 5 krat več toplotne energije kot bi jo proizvedli z električno energijo. Toplotna črpalka 80% toplotne energije odvzame iz okolja 20% pa porabimo električne energije, de ta proces kroži.

Toplotna črpalka ima zelo majhne izgube pri ustvarjanju energije, saj izrablja obnovljive vire energije. Strokovnjaki menijo da je to ogrevalni sistem prihodnosti. Na trgu lahko izbiramo različne toplotne črpalke:

Voda-voda

Voda-zrak

Zemlja-voda

Izberemo pa jo v odvisnosti od razpoložljivih virov ki nam jih ponuja naša okolica.