Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Tag : vezava diplomske naloge

8 julija, 2016

Vsak študent, ki mu končno uspe napisati nalogo, ve, koliko truda je bilo potrebno vložiti še preden je s postopkom izdelave diplome sploh lahko začel.

Read More

27 decembra, 2011

Pravila, kako mora biti vezava diplomskih nalog urejene, so določene in predpisane s strani fakultete. To pomeni, da se mora študent o vseh teh pravilih

Read More

5 maja, 2011

Prav pri vsaki stvari lahko najdemo slabosti, če se le potrudimo. Težje je namreč iskati prednosti, saj vsak opazi le slabosti. Pa vendar, če že

Read More

7 aprila, 2010

Ko študentje opravijo vse obveznosti na izbrani fakulteti, je na vrsti končni izdelek. Največkrat je to diplomska naloga. A ko napišejo diplomsko nalogo, največkrat nastane

Read More