Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Tag : sodni prevod

30 junija, 2011

Ko smo vstopili v Evropsko Unijo se je tudi povečalo povpraševanje po sodnih prevajalcev. Sodni prevajalci so osebe, ki imajo za sodno prevajanje poseben status

Read More

27 junija, 2011

Sodni prevodi, ki jih izdela tolmač vsebujejo žig, ki ga lahko uporablja le za opravljanje dolžnosti sodnega tolmača. Sodni prevodi oziroma zaznamek mora tolmač tudi

Read More

24 junija, 2011

Kdo so ljudje, ki sodni prevod lahko opravijo? Sodni prevod dejansko lahko opravijo le sodno zapriseženi prevajalci. To torej niso samooklicani prevajalci ali prevajalci, ki

Read More

22 junija, 2010

Sodni prevodi oz. sodno prevajanje je posebna vrsta prevajanja, ki ga izvaja samo posebna vrsta prevajalcev, ki so za to posebej usposobljeni. Sodne prevode oz.

Read More