Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Tag : sintal

8 oktobra, 2011

V procesu stalnega izboljševanja kakovosti Sintalovih storitev je pomemben člen tudi nadzorna služba. Delo nadzornika je ob prihodu na varovano mesto • ugotoviti morebitne nepravilnosti

Read More

13 aprila, 2011

Zadnja leta ob kočljivih dogodkih v nočnih lokalih beležimo medijsko odmevne članke. Ti upravičeno opozarjajo na neurejenost na področju varovanja v nočnih lokalih. Nekorektno pa

Read More