Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Tag : prevodi

27 januarja, 2016

Ne glede na to, da je Italija sosednja država, je še vedno italijanski prevod zelo zaželena storitev, saj večino ljudi obvlada le angleški jezik. Vsekakor

Read More

18 septembra, 2012

Prevod v angleščino iz slovenščine in obratno je spretnost, ki zahteva usposobljenega in izkušenega prevajalca, saj je angleščina tisti jezik, ki bo zaradi svoje razširjenosti

Read More

5 avgusta, 2012

Razlike med različnimi prevodi istega teksta, ki vedno obstajajo, so lahko velike ali pa zelo majhne. Velikost teh razlik je odvisna predvsem od postopka prevajanja,

Read More

7 marca, 2011

Uprite se skušnjavi, da bi prevajali sami, saj govoriti ni enako kot pisati. Govorniška spretnost še ni jamstvo za elegantno, slogovno razgibano pisanje. Četudi se

Read More

2 februarja, 2011

Danes večina znanih sistemov za prevajanje besedil za razjasnjevanje skladenjske ali leksikalne večpomenskosti uporablja vzporedne korpuse, ki računalniku pri vsaki obstoječi negotovost nudijo zbirko primerov

Read More

21 avgusta, 2010

S pomočjo napredne tehnologije, novih slovarjev in pripomočkov, ki že dokaj solidno prevajajo daljša besedila, bi lahko rekli, da prevajanje postaja vse bolj ugodno. Ugodni

Read More

26 junija, 2010

Prevodi in prevajanje so zelo pomembni kadar potrebujemo različna besedila. Prav tako se prevodi potrebujejo pri govornih nastopih. Pri govornih nastopih pa mora biti prevajanje

Read More