Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Študentsko zavarovanje je posebna oblika zavarovanja

Študentsko zavarovanje je posebna oblika zavarovanja

24 oktobra, 2018

Zdravstveno zavarovanje je nekaj, kar mora imeti urejeno prav vsaka oseba na našem območju. V osnovi delimo tako zavarovanje na dve obliki, in sicer na obvezno in na dodatno, ki ga lahko imenujemo tudi dopolnilno. Za slednje je značilno, da sicer ni obvezno, je pa vsekakor priporočljivo.

Študenti so posebna statusna skupina ljudi, ki morajo prav tako poskrbeti za svoje zavarovanje. Tudi to je določeno po posebnem zakonu, ki si ga lahko preberemo tudi preko spleta. Dobro je, da so s temi pravili in pogoji seznanjeni prav vsi študentje. Kako je zdravstveno zavarovanje za študente, pa si bomo pogledali v nadaljevanju.

Študenti so lahko zavarovani kot družinski člani

Za študente je značilno, da so lahko zavarovani kot družinski člani, in sicer vse dokler ne se šolajo do konca leta, v katerem dopolnijo 26 let. Do tega obdobja jim ni potrebno plačevati posebnih premij za obvezno in niti ne za dodatno zdravstveno zavarovanje. Seveda so kot družinski člani lahko zavarovani tudi izredni študenti, pod pogojem, da niso v nobenem od delovnih razmerij ali da niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje.

Kaj pa ko študenti ostanejo brez statusa?

Študentsko zavarovanje je iskana spletna rešitev predvsem v primeru, ko študenti ostanejo brez statusa ali ko ob koncu študijskega leta dopolnijo starost 26 let. V tem primeru si morajo študenti zdravstveno zavarovanje urediti sami.

To lahko naredijo na najbližji enoti Zavoda za Zdravstveno zavarovanje. Če o tem nimajo prav nobenih izkušenj, je splet pravo mesto, na katerem lahko dobijo vse potrebne informacije, ki jim zelo jasno povedo, kako do primernega zavarovanja lahko pridejo na najhitrejši in tudi na najbolj ugoden način. V vsakem primeru pa morajo za to poskrbeti v najkrajšem možnem času, da se ne bi srečali z nepotrebnimi težavami, ki bi se lahko navezovale tudi na finance.