Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Študenti in vezava magistrskih nalog

Študenti in vezava magistrskih nalog

26 septembra, 2012

Danes imajo študenti popolnoma drugačno razmišljanje in mišljenje kot so ga imeli študenti včasih. Ravno zaradi spemenjenega mišljenja je vezava magisterija toliko bolj pogosta. Zakaj?

Enostavno zato, ker pač nimajo kaj drugega početi, kot da študirajo, se s tem izobražujejo in si pridobivajo višje stopnje nazivov, ki pa so ravno zaradi takega razmišljanje tudi vedno manj vredni. Jasno, večkrat kot se vezava magistrskih nalog opravi, več je opravljenih in dokončanih magisterijev, kar konkurenco na trgu dela le še povečuje. Tako tudi torej če je vezava magistrskih nalog opravljena večkrat, si vsi te ljudje le delajo vedno večjo in večjo konkurenco.