Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Standard prebivalcev na Hrvaškem

Standard prebivalcev na Hrvaškem

11 maja, 2012

Standard prebivalcev, ki jih ima Hrvaška, navadno ni ravno najboljši in najlepši. Razlog za to je, da so še kako zelo večinoma odvisni od turizma, torej večinoma samo od toplejših mesecev, torej v času od maja do konca septembra.

Od sezone so odvisni tisti, ki živijo v obmorskih mestih, teh pa ima Hrvaška kar precej. Tako je standard nekaterih prebivalcev, ki jih ima Hrvaška boljši, vendar večinoma je pri ljudeh standard nekoliko nižji. V času poletne sezone zato ljudje delajo po cele dneve, torej od jutra do poznega večera, saj so to edini meseci, ko si morajo prislužiti toliko denarja, da ga imajo dovolj preko celega leta. Vendar pa Hrvaška pomen, ki ga je imela nekoč, vseeno počasi izgublja.