Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Splošno o oceni tveganja

Splošno o oceni tveganja

14 marca, 2011

Ocena tveganja je izrednega pomena, saj so varnost in varna delovna mesta pomembna za uspeh podjetja. Zato je potrebno imeti revizijo ocene tveganja vsakih nekaj let. Ocena tveganja je obrazec, ki oseba, ki ga izpolnjuje, označi odgovore na vprašanja s križcem, saj sta na voljo odgovora le DA ali NE.

Obrazec je sestavljen tako, da tisti ki izpolnjuje ta obrazec, ne izgublja preveč časa s pisanjem odgovorov. Obrazec je tako sestavljen, da ga lahko res izpolni vsakdo, ki je pooblaščen za varnost pri delu.
Pri varnosti na delovnem mestu je obvezno treba upoštevati naslednje tri stvari: varnost pri delu, požarni red in oceno tveganja. Te tri stvari so pomembne, da zaposleni lahko uspešno opravlja svoje delo, ne da bi ogrožal svoj življenje.