Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Sončne elektrarne

Sončne elektrarne

7 aprila, 2012

Elektrike imate dovolj, da pokrivate lastne potrebe po energiji, hkrati pa viške električne energije oddajate v elektro distribucijsko omrežje. Z investicijo v izgradnjo sončne elektrarne ste pridobili dvoje, lastno poceni elektriko in stalen vir prihodka. Ob življenski dobi elektrarne povprečno trideset let, se vam bo investicija v izgradnjo povrnila v šest do desetih letih.

Sončne elektrarne je sicer mogoče postaviti na katero koli streho gospodarskega poslopja, najprimernejše pa so ravne strehe in strehe, ki so nagnjene proti jugu pod kotom med 20 o in 30o. Idealni so trgovski centri, industrijske hale, hlevi, šole, športne dvorane. Pri novogradnji je smiselno že načrtovati objekt tako, da boste lahko postavili tudi elektrarno.

Izvajalca za gradnjo sončne elektrarne je priporočljivo izbrati na podlagi referenc. V primeru, da izberete gradnjo na ključ, bo izvajalec hkrati vaš projektant, dobavitelj opreme, monter in serviser. Pripravil bo tudi vso projektno in upravno dokumentacijo.

Za dolgoročno varnost investicije je pomembno spoštovanje in nadaljevanje sprejetih ukrepov za vzpodbujanje investicij, kot je bila Uredbo o obnovljivih virih energije iz maja 2009, ko so bile uvedene subvencije za sončne elektrarne.