Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Slabo spletno gostovanje

Slabo je tisto spletno gostovanje, ki ne zadovoljuje naših potreb kot uporabnika oziroma kot plačnika spletnega gostovanja. Ker tako spletno gostovanje ne zadovoljuje naših potreb oziroma so naše zahteve in pričakovanja prevelike, to hkrati tudi pomeni, da so na slabšem vsi tisti, ki uporabljajo tako ali drugače naše storitve.

Vemo pa, da ni slabšega kot nezadovoljen plačnik in tudi uporabnik neke storitve. Zato se vsekakor moramo zavedati, da mora biti spletno gostovanje dovolj kvalitetno in mora omogočati vse tisto, kar nujno potrebujemo, takrat se šele lahko odločimo za gostovanje. Morda lahko tudi kasneje razmislimo o razširitvi in povečanju paketa, vendar ni nujno, da nam bo vsak to pripravljen storiti.