Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Skrb za požarni red

Skrb za požarni red

15 marca, 2011

Požarni red je akt, ki se na vsake nekaj let spreminja zaradi različnih zakonov in pravilnikov o požarni varnosti. Zaradi tega, ko se spremeni zakonodaja ali pravilnik je potrebno tudi spreniti ali izdelati nov požarni red.

Požarni red mora vsebovati obvezno naslednje elemente:
•    ukrepe varstva pred požarom
•    navodila za ravnanje v primeru požara in
•    organizacijo varstva pred požarom.
Če ne vsebuje vseh teh treh elementov pravijo inšpektorji za požarno varnost, da je to neveljaven uradni akt oziroma, da sploh ni požarni red.
Zato je vse več odgovornih oseb, ki so odgovorne za požarno varstvo, ki sklenejo pogodbo z podjetjami, ki so pooblaščeni za izdelavno požarnega reda.