Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Sintal in kakovost

Sintal in kakovost

8 oktobra, 2011

V procesu stalnega izboljševanja kakovosti Sintalovih storitev je pomemben člen tudi nadzorna služba. Delo nadzornika je ob prihodu na varovano mesto
• ugotoviti morebitne nepravilnosti varnostnega osebja,
• oceniti urejenost osebja skladno s pravilnikom o delovnih oblekah (delovna obleka, službena izkaznica, osebna urejenost, …), njihov pristop do dela, strank,
• preveriti poznavanje načrta fizičnega varovanja, Zakona o zasebnem varovanju (43. člen), Zakona o orožju (kjer ga varnostno osebje pri svojem delu uporablja), Pravilnika o načinu prevoza denarja in drugih vrednostnih pošiljk in
• opraviti preizkus prisotnosti alkohola v izdihanem zraku (elektronski merilnik).

Sintal-ov nadzornik pregleda tudi dokumentacijo na varovanem mestu (Načrt fizičnega varovanja, Poročila o dogodkih, Evidence obiskovalcev, Dnevnik dela video nadzornega sistema, Načrt prevoza denarja,…), oceni urejenost delovnega mesta varnostnega osebja ter o vsem podrobno poroča upravi koncerna. Pri prevozu denarja preveri tudi ustreznost vozil skladno s Pravilnikom o načinu prevoza denarja in drugih vrednostnih pošiljk ter opazuje potek prevzema in/ali predaje vrednostnih pošiljk.

Nadzorniki ugotavljajo delovanje varnostnega osebja v skladu z zakonskimi določili, podzakonskimi akti, pravilniki, internimi predpisi koncerna Sintal ter navodili neposrednih vodji in naročnikov.