Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Sestava pravnega vabila

Sestava pravnega vabila

28 decembra, 2011

Vabila so izredno pomembna tudi na pravnem področju, saj so vabila tehnična sredstva s katerimi se zagotavljajo navzočnost strank in drugih udeležencev. Vabila so v obliki obrazca ali pa se lahko vabila sestavljajo prav za določen namen oziroma obravnavo ali primer. Največkrat se posebna vabila pišejo takrat ko se od vabljenega zahtevajo posebne listine ali dokumentii.

Vabila, ki se pišejo v pravnem jeziku morajo vsebovati naslednje elemente:
•    ime, priimek, naslov, podjetja in sedež, če je tu vpleteno podjetje;
•    naziv organa, ki vabi;
•    kot kaj je vabljen, ali je to priča, stranka ali izvedenec;
•    ali mora priti osebno ali lahko pošlje pooblaščenca;
•    kaj naj prinese s seboj in
•    kdaj in kam je naj pride vabljeni.
Na koncu pa vsakega vabila mora obvezno pisati tudi posledice, ki ga bodo doletele, če se vabilu ne bo odzval.