Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Računovodski servis Konto

Računovodski servis Konto

21 marca, 2010

Računovodski servis Konto je vaša prava odločitev, če iščete zanesljivo, ažurno in kakovostno storitev vseh računovodskih storitev za primerno ceno. Storitve, ki jih ponuja računovodstvo Konto so celovite, kar pomeni, da zajemajo celotni spekter aktivnosti, ki jih določa vaša interna organizacija dela in dejavnost vašega podjetja, vključno z možnostjo izbora programskega orodja (vaš ali njihov sistem IT).

Storitve, ki vam jih nudijo so: vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, obračunavanje plač in DDV-ja, izdelovanje računovodskih poročil, optimiranje davčnega dobička oz. davčne izgube z izdelanim medletnim davčnim izkazom, izdelava letnega davčnega izkaza za pravne osebe ter izdelava napovedi davka od dohodka iz dejavnosti za fizične osebe …

Računovodske storitve opravljajo za pravne osebe, samostojne podjetnike in fizične osebe. Lahko jih najamete kot svetovalce za potrebe posodobitve vaše obstoječe računovodske službe ali kot notranje partnerje in svetovalce, če iščete celovito strokovno finančno-računovodsko pomoč.

Strokovnjaki računovodskih storitev se bodo prilagodili vaši poslovni organiziranosti, dejavnosti, ki jih opravljate in načinu poslovanja, kakor tudi zahtevnosti obdelovanja poslovnih dogodkov in pričakovanjem, ki jih imate do računovodskega servisa.