Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Računovodski servis pomaga podjetjem voditi kakovostno računovodstvo

Računovodski servis pomaga podjetjem voditi kakovostno računovodstvo

26 februarja, 2010

Velika podjetja imajo v svojih podjetjih po navadi urejeno računovodsko službo, ki zanje opravlja računovodske storitve. Manjše organizacije in podjetja pa nimajo sredstev ali potreb po lastni računovodski službi, zato zanje delo opravlja računovodski servis, ki ga najamejo. Računovodski servis opravlja vse dejavnosti, vezane na računovodstvo. Računovodske storitve, ki jih opravlja računovodski servis so po navadi naslednje: izdelava obračunov, sestavljanje računovodskih izkazov, letnih, lahko tudi medletnih, izdelava davčne bilance, pogostokrat tudi svetovanje pri davčnih storitvah,… Računovodski servis je zelo pomemben, saj podjetjem omogoči, da so njihove računovodske obveznosti urejene.