Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Računovodstvo Konto

Računovodstvo Konto

1 novembra, 2010

Računovodski servis s svojimi naročniki sklepa partnerske odnose, ki temeljijo na strokovnosti, profesionalnosti ter zaupanju. Dober računovodski servis si v letih delovanja nabira veliko izkušenj in strokovnega znanja, ki ga vsakodnevno dopolnjuje in prenaša na svoje poslovne partnerje. Dobri računovodje so odprti za sodelovanja na različnih področjih. Vseskozi spremljajo tudi dejavnosti svojih strank ter s takšno bazo znanja zvišujejo vrednost svojim računovodskim storitvam. Kot profesionalni računovodje tako usklajujejo ponudbo in povpraševanja svojih trenutnih in potencialnih partnerjev.

Računovodski servis nudi storitve, kot so razširjeno knjigovodstvo z vodenjem različnih internih evidenc, spremljanjem poslovanja, davčnim svetovanjem, računovodskim načrtovanjem, računovodskim analiziranjem …, nudi  pa tudi nepogrešljive spremljevalne storitve: od opravljanja plačilnega prometa, administracije (izstavljanje računov, dobropisov, opominov …), mesečnega poročanja o stanju terjatev in obveznosti ter ponekod tudi do izdelave spletnih strani, izdelave tiskovin itd.