Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prodaja vzmetnic na veliko

Prodaja vzmetnic na veliko

7 junija, 2012

Če se vzmetnice prodajajo v veliko količinah, to še ne pomeni, da so manj kvalitetne. Dejansko je za take množične vzmetnice prednost v tem, da so stroški izdelave na posamezno vzmetnico toliko nižji, saj je celoten proces izdelave že precej bolj optimiziran in specializiran.

Prav zato so nekateri tudi mnenja, da so take vzmetnice tudi slabše kakovosti, kar pa naj bi še dodatno pojasnjevalo dejstvo, da imajo te vzmetnice tudi nekoliko nižjo ceno. Vendar pa je razlog za to ravno v specializiranosti, ki jasno takoj pomeni tudi nižje stroške na enoto, ne pomeni pa to nujno tudi to, da so zato toliko manj kakovostne vzmetnice kot tiste dražje.