Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Primerljiv računovodski servis

Primerljiv računovodski servis

15 aprila, 2011

Računovodski servis izvaja računovodske storitve tako kot za samostojna podjetja tudi za mala podjetja in  društva.  Računovodski servis predstavlja, da bo z veseljem prevzel breme našega računovodstva in knjigovodstva. Računovodski servis, ki sestavlja nekaj dejavnosti kot naprimer vodenje glavne knjige, obračun za DDV-ja, spremljanje terjatev in obveznosti, obračun plač in ostalih prejemkov ter obračun zamudnih obresti. Računovodski servis je podjetje, ki se ukvarja z vodenjem poslovnih knjig, vodenjem knjigovodstva,  obračuna,  prejetih in izdanih računov, pregleduje bilance stanja in bilance uspeha. Oglasnik je spletna stran, kjer  lahko najdemo  več stvari. Oglasnik nudi vse informacije, nasvete, članke in ponudbe. Vsaka računovodkinja mora imeti kontni plan, ki bo pomagal  pri bilanci stanja ter bilanci uspeha.