Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Pridobivanje kurilnega olja

Pridobivanje kurilnega olja

19 februarja, 2013

Kurilno oljeKurilno olje je še vedno ena izmed najbolj razširjenih oblik ogrevanja. Če želite o njem izvedeti več kliknite tukaj. Ta vreden naftni derivat pridobivajo v rafineriji, kamor naftna ploščad dostavi surovo nafto, ki jo potem s različnimi postopki obdelajo. Glede na uporabljeni postopek se nato surova nafta preoblikuje v  bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Ta predstavlja ostanek od nafte in bencina in je najtežje komercialno gorivo, ki za izgorevanje v avtomobilskih in drugih motorjih ni primerno. Kurilno olje se pridobiva s pomočjo postopka frakcije nafte ob destilaciji. Sestavljeno je iz dolge verige ogljikovodikov, kot so alkani, cycloalkani in aromati. Kurilno olje se prevaža med kontinenti s supertankerjem, katerega izpraznijo v velikih pristaniščih kot je Houston, Singapur, Rotterdam, naprej pa s cestnim in železniškim prometom. Tega goriva zaradi svoje teže ne moremo transportirati po plinovodih, kot lahko to počnemo z bencinom in dizelskim gorivom.