Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevodi

Prevodi

5 avgusta, 2012

Razlike med različnimi prevodi istega teksta, ki vedno obstajajo, so lahko velike ali pa zelo majhne. Velikost teh razlik je odvisna predvsem od postopka prevajanja, za katerega se odloči prevajalec. Že stari Rimljani so razlikovali med metodami prevajanja, pri čemer se je največja ločnica vzpostavila med metafraznim in parafraznim prevajanjem. Pri slednjem bodo razlike med prevodi istega teksta mnogo očitnejše kot prvi uporabi prve metode prevajanja. Metafrazno prevajanje pomeni prevajanje po principu beseda za besedo. Prevodi v ciljnem jeziku tako vsebujejo natančne vzporednice z besedilom v izvornem jeziku, kar nedvomno prinaša določene prednosti, predvsem ko gre za strokovna besedil, pri katerih je natančnost vsebine pomembnejša od sloga.

Seveda pa imajo metafrazni prevodi tudi določene pomanjkljivosti, predvsem v navezavi na berljivost teksta in besedilni slog. Literarni prevodi bi tako izgubili večin njihovega čara, če bi jih prevajalec prevajal besedo za besedo. Uporaba parafraznih metod prevajanja je tako zaželena, če želimo, da so prevodi lahko berljivi ter da ohranjajo slog, ki ga je ob pisanju uporabljal avtor originala. Kljub neizogibnemu nasprotju med natančnostjo in berljivostjo, bo usposobljen prevajalec vedno izbral pravo pot med obema skrajnostma prevajalskih metod.