Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevajanje

Prevajanje

23 decembra, 2010

Prevajanje ni nič manj zahtevno in odgovorno delo od kakšnega drugega, bolj fizikalnega, pa čeprav prevajalec pri svojem delu večinoma sedi. Prevajanje poteka tako, da mora prevajalec pred prevajanjem poskušati za vsako besedilo ugotoviti potreben slog prevajanega besedila, ki ga mora ves čas prevajanja upoštevati. Tako je pri nekaterih prevodih pomembna natančnost prevedenega besedila z vidika terminologije, medtem ko je v nekaterih drugih primerih pomembnejši slog prevajanega besedila. V prvi primer sodijo tehnična besedila, v drugi pa leposlovna.

Kadar se prevajalec sooča s prevajanjem strokovnih besedil, s točno določeno terminologijo, je seveda potrebno dodatno izobraževanje na tem področju oziroma v stroki. Zato se nekateri prevajalci specializirajo točno za določeno stroko, torej da obvladajo terminologijo na primer strojništva, medicine, botanike … Specializacija prevajalca pomeni tudi lažje prevajanje, kot če se mora s terminologijo soočati sproti, medtem ko prevaja neko besedilo.