Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevajanje in sodni prevajalec

Slovenci smo že tako znani,  da se radi med seboj tožarimo za vsako malenkost. Stanje se je pa poslabšalo ko se lahko tožimo na evropskem sodišču. Res je, da se na evropskem sodišču ne moramo tožariti za vsako malenkost. Sodni prevajalci imajo mnogo dela. Saj morajo naprej prevesti vse dokumente, ki jih stranka potrebuje za evropsko sodišče iz slovenščine v angleščino, kasneje pa, ko je na sodišču obravnava, mora sodni prevajalec vse sprotne dokumente prevesti iz angleščine v slovenščino, da lahko stranka uveljavi svoje pravice tudi v domači državi, torej v tem primeru v Sloveniji.

Vedeti moramo pa, da je zelo pomembno prevajanje iz angleščine v slovenščino. Uradne dokumente je treba dati prevest, iz angleščine v slovenščino, sodnemu prevajalcu, kajti sodni prevajalec jamči, da je nek dokument preveden enako kot je originalni dokument v angleškem jeziku.