Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevajanje dialektov

Prevajanje dialektov

11 maja, 2011

Kletvice in psovke sodijo med žaljiv jezik. Slednji ima v vsaki kulturi različne jezikovne ugodnosti in vzorce, zato ga ne bi smeli obravnavati kot nekaj barbarskega, temveč kot del jezikovne kulture. Žaljiv jezik, ki ga zasledimo v številnih literarnih delih in filmih, dela prevajalcem številne preglavice. Največja težava slovenskega jezika je v tem, da naš pristni žaljiv jezik ne izrazi istega tona, registra in intenzivnosti napisanih ali izgovorjenih besed izvornega besedila. Žaljiv jezik je nekaj, kar ne moremo prevajati dobesedno, saj mora prevod upoštevati družbeno-kulturni kontekst ciljnega jezika, da bi pri ciljni publiki dosegli isti učinek, kot ga je doseglo izvorno besedilo.

Mnogi so mnenja, da je književno prevajanje ena od najbolj zapletenih veščin medkulturnega sporočanja. Še posebej zahtevno je prevajanje dialekta. Prevajanje dialektov je zelo zahtevno, pri tem si lahko prevajalci pomagajo z različnimi prevajalskimi strategijami. Kljub temu pa nobena od strategij ne zajame vseh značilnosti dialekta, marsikaj se s prevodom tudi izgubi.