Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevajanje besedil

Prevajanje besedil

2 februarja, 2011

Danes večina znanih sistemov za prevajanje besedil za razjasnjevanje skladenjske ali leksikalne večpomenskosti uporablja vzporedne korpuse, ki računalniku pri vsaki obstoječi negotovost nudijo zbirko primerov iz resničnih besedil, na podlagi katerih se je sistem s pomočjo primerjave frekventnosti sposoben odločiti za prevodno ustreznico. Predvsem za večje jezike je na trgu vse več komercialnih prevajalskih programov, ki se med seboj v kakovosti in ceni zelo razlikujejo.

Boljši med njimi imajo vgrajene tudi specialne leksikone za posamezna področja, ki olajšujejo razreševanje večpomenskosti, ponujajo pa tudi možnost hranjenja že prevedenih in popravljenih besedil, ki programu nato služijo za vzor pri novih prevodih. Strojni prevajalniki za prevajanje besedil so prisotni tudi na internetu, ponekod integrirani v iskalna orodja. V podjetjih, kjer prevajanje besedil deloma ali v celoti poteka strojno, se v produkcijo besedil uvaja t. i. nadzorovani jezik, ki z vnaprej definiranim besediščem in stavčnimi strukturami zagotavlja kakovost in terminološko ustreznost strojnih prevodov. Vas zanima kao si lahko dobro ime ustavri prevajalska agencija?