Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevajanje besedil

Prevajanje besedil

16 maja, 2013

O prevajanju govorimo, kadar želimo iz podanega jezika prenesti pomen v želen jezik, pri čemer je potrebno paziti da se ne izgubi prvotni pomen. Najlažje si sami prevedemo  v jezike ki so nam dobro poznani oziroma smo se jih naučili tekom šolanja, usposabljanja ali celo obiskovanja raznih tečajev. V kolikor imamo besedilo za prevajanje na listu papirja govorimo o pisnem prevajanju, v primeru ko pa bi radi prevajali govor, pa je že govora o tolmačenju.

S prevajanjem se ukvarja veliko podjetij kot tudi posameznikov, osebe, ki pa prevajanje izvajajo so posebej za to izobražene, govorijo več različnih jezikov in imajo bogat besedni zaklad ter veliko izkušenj. Prevajanje se je pojavljalo že v antiki, le da je prevajanje v tistem času veljalo za umetnost in obrt, v 20. stoletju pa je postalo poklic. Nekatera podjetja prevajajo celo v več kot 110 jezikov. Prevajajo splošna ali strokovna ali književna ali reklamna besedila, kataloge, leposlovje, navodila, priročnike, spletne strani. Pri izbiranju posameznika ali podjetja za prevajanje naj ne bo pomembna samo cena njihovih storitev, temveč v veliki meri kakovost.