Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevajalci

Prevajalci

14 novembra, 2011

Kako hiter je prevajalec pri svojem delu, je v veliki meri odvisno od besedila, ki ga prevaja, ter seveda tudi od njegove strokovne usposobljenosti ter izkušenj. Prevajalec, ki na primer ni posebej specializiran za prevajanje besedil določene stroke, kot so na primer besedila s področja bančništva, informatike, strojništva, medicine, ki vsebujejo specifične terminološke besede, lahko pri prevajanju takega besedila porabi precej več časa, kot tisti, ki je za tovrstno prevajanje tudi strokovno usposobljen.

Na srečo na trgu obstaja veliko število prevajalcev – samostojnih in takih, ki so zaposleni znotraj prevajalskih agencij. S tem obstaja tudi večja možnost izbire. Čas, ki ga prevajalec porabi za prevajanje, je odvisen tudi od vrste besedila – prevajanje obrazcev ali formularjev zahteva sigurno manj časa, kot pa prevajanje strnjenih besedil s tridesetimi ali več natipkanimi vrsticami, po možnosti s kopico terminoloških izrazov in raznih kratic.