Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prevajalska agencija

Prevajalska agencija

22 junija, 2010

Prevajalska agencija vam nudi prevajanje kakršnega koli gradiva v fizični (papirnati) ali elektronski obliki, ki ga uporabljate vsakodnevno pri opravljanju poslovne dejavnosti ali pri osebnih zadevah. Narečni izrazi in pregovori pogosto niso najbolj primerni za uvrstitev v besedilo, katerega prevod naročate. Če je namen vašega besedila predstavitev lokalne kulture ali jezikovnih posebnosti, potem so narečni izrazi nujnost. Če pa npr. želite prikazati mednarodno naravnanost svojega podjetja, je priporočljivo izražanje na manj kulturno specifičen način.

Pri vseh pregovorih in verzih, ki jih boste vključili v besedilo, pa seveda pomislite na to, da bodo v ciljnem jeziku morda precej spremenjeni in da se bodo morebitne rime le poredko ohranile. Zavedati se je potrebno, da prevajanje ne pomeni dobesednega prevoda besede v besedo, temveč za prevod sporočila. Najpomembneje pa je vedeti tudi, da bo lokalno obarvano, kulturno specifično besedilo ustrezno prevedel le dober in izkušen prevajalec, zaradi česar ne iščite najcenejših rešitev oz. ponudnikov.