Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prednosti vstopa na tuji trg

Prednosti vstopa na tuji trg

10 maja, 2012

Besede aparat za varenje so zapisane pravilno, pa čeprav se verjetno komu sprva zdi, da gre za slovnično napako in je pravilen zapis varjenje. To je pravilno v slovenskem jeziku, v hrvaškem pa je pravilno aparat za varenje.

Ko torej vstopamo na tuji trg, v tem primeru je to naša južna sosednja država, morajo za to gotovo obstajati tudi prednosti. Prva prednost je zagotovo, da si širimo naš trg, na katerem se prodaja aparat za varenje  v različnih izvedbah in za različne namene, druga prednost pa izhaja iz prve in je, da imamo s tem zagotovo bistveno več kupcev, če smo seveda pri prodaji uspešni, saj vemo, da je naš trg zaradi malo prebivalcev zelo majhen.