Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prednosti varnosti pri delu

Prednosti varnosti pri delu

14 marca, 2011

Varnost pri delu (pravzaprav je to zakon) je tista, ki poskrbi, da so zaposleni v podjetju varni, torej da je delodajalec poskrbel za varne delovne pogoje. Varnost pri delu torej skrbi, da so zaposleni pri uporabi orodij varni, ker so orodja varna, sami pa znajo uporabljati orodje in so tudi podučeni, kako skrbeti za lastno varnost in varnost vseh ostalih udeleženih pri delu.

Prav tako pa varnost pri delu tudi omogočata, da so zaposleni pri opravljanju svojega dela bolj zadovoljni, saj se zavedajo, da delajo v varnih delovnih pogojih. Zakon, ki ureja varnost pri delu pa tudi nalaga podjetju, da mora zagotoviti vsakemu zaposlenemu, da se udeleži tečaja o varnosti pri delu.