Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prednosti pravilnika o požarni varnosti

Prednosti pravilnika o požarni varnosti

14 marca, 2011

Požarna varnost ima že na prvi pogled same prednosti. Ima seveda tudi nekaj slabosti, vendar pa prednosti vsekakor pretehtajo slabosti. Požarna varnost namreč zahteva, da se vsak objekt podrobno pregleda, se oceni nevarnost tveganja za nastanek požara in se odpravijo morebitne nevarnosti.

Prav tako pa požarna varnost – njen pravilnik – zahteva, da se objekti tudi občasno pregledujejo, saj se le tako lahko prepreči morebiten nastanek požara. Ni namreč rečeno, da požarna varnost, ki je ugotovljena danes, zagotavlja varnost tudi čez pet ali več let. Vsekakor se moramo zavedati, da na pravilnik požarne varnosti ne smemo gledati s perspektive stroškov, saj človeška življenja nimajo cene.