Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Prednosti cd tiska

Prednosti cd tiska

7 novembra, 2011

Prednosti, ki jih prinaša cd tisk, lahko gledamo z zornega kota kupca cedeja, zornega kota naročnika tiska in z zornega kota tistega, ki cd tisk dejansko tudi izvede. Za kupca cd tisk zagotovo pomeni veliko lažje razločevanje zgoščenk med seboj, saj vemo, da so si zgoščenke toliko podobne, da jih brez napisa pravzaprav ne moremo razločevati.

Za kupca cd tisk torej pomeni zgolj še eno večjo ugodnost, ki jo ima in se zato njemu ni treba truditi z napisi in čim bolj logičnim razločevanje in prerazporejanjem cedeja. Najbolje pa seveda je, da napis označuje oziroma našteje prav vse pesmi oziroma vsaj vse izvajalce, katerih pesmi so na cedeju zakonito posnete.