Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Praviloma se za prevajanje cenik določi na avtorsko stran

Praviloma se za prevajanje cenik določi na avtorsko stran

22 avgusta, 2017

Pri različnih prevajalskih agencijah je že v sami osnovi moč zaslediti razliko, in sicer glede cen. Če je pri določenih agencijah cena za posamezno jezikovno različico smešno visoka, je lahko pri drugi smešno nizka in stranka potem postane zmedena, saj si jasno predstavlja, da za manj tudi dobi slabši prevod. načeloma je res, vendar pa je najprej treba pogledati, na podlagi česa je za prevajanje cenik postavljen. Praviloma se določi za prevajanje cenik na stran, pri čemer pa to ni navadna stran, temveč je to avtorska stran.

Kaj je avtorska stran in kaj pomeni, da se obračuna za prevajanje cenik na stran?

Kljub temu, da je veliko različnih prevajalskih agencij in tudi samostojnih podjetnikov prevajalcev, pa bi moralo vedno in prav povsod obveljati, da se obračun dela na podlagi števila avtorskih strani. Eno avtorsko stran pa lahko predstavlja 1500 znakov brez presledkov, kar je nekako podobno kot 1800 znakov s presledki in tudi enako 250 besedam. Vse te tri merske enote so pravilne in vsekakor je smiselno ob prvem naročilu zahtevati tudi podatek, koliko avtorskih strani besedilo obsega za obračun, saj se lahko na tej osnovi tudi primerja za prevajanje cenik različnih podjetij. Žal pa se še vedno vse preveč pogosto dogaja, da se obračunske enote sploh ne sporoči, prav tako tudi ne cene na posamezno obračunsko enoto in potem takem se lahko stranka odloči samo to, ali ji je za prevajanje cenik sprejemljiv ali pa morda nekoliko previsok, nima pa neke osnove za primerjavo. Hkrati je tak način tudi najbolj pošten in pravilen, tako za stranko kot tudi prevajalca. Bistvo, da se za prevajanje cenik določi na tej osnovi, je v tem, da v kolikor je besedilo zelo gosto napisano, da je prevajalec plačan manj, v kolikor pa je pisano z veliko odstavki, razmiki med vrsticami ali pa celo slikami, pa je prevajalec plačan na to stran manj ali pa celo nič. Pomembni so znaki, ki jih je res treba prevesti.