Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Pravila vezave diplomske naloge

Pravila, kako mora biti vezava diplomskih nalog urejene, so določene in predpisane s strani fakultete. To pomeni, da se mora študent o vseh teh pravilih v naprej pozanimati, pravilno urediti in pripraviti diplomsko nalogo in šele potem se opravi vezava diplomskih nalog. Praviloma fakulteta v svojih pravilnikih tudi napiše, kdaj se vezava diplomskih nalog opravi, tako da tega ni potrebno prav vsakemu študentu posebaj spraševati bodisi svojega mentorja ali v študentski referat. Ker prav vsaka fakulteta zahteva, da je diplomska naloga vezana in urejena tako, kot sama predpiše, se je teh nasvetov vsekakor zelo dobro držati, saj se lahko nasprotno zgodi, da nalogo fakulteta zavrne.