Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Poslovna pisma

Poslovna pisma

12 novembra, 2011

Pisno poslovno komuniciranje je izmenjava pisnih sporočil z poslovnimi partnerji ter med poslovnimi funkcijami podjetja. Poglavita pisna sredstva komuniciranja so: poslovna pisma, memorandumi in pa posebna sporočilna sredstva. Danes se bomo osredotočili na poslovna pisma. Poslovno pismo je sredstvo, ki ga najpogosteje  uporabljamo za pisna sporočila osebam izven podjetja je temeljito sredstvo komuniciranja med podjetji in poslovnimi partnerji. Pisna poslovna pisma so trajna zato imajo še v današnji elektronski dobi velikanski ugled, ker se v njih ponavadi dokumentira o nastanku, razvoju in koncu poslovnih dogodkov. Sestavne oblike poslovnega pisma so: dopisni papir, deli pisma oziroma dopisa, ovojnice(kuverte), tipkopis. Dopisni papir je pomemben ker pomaga oblikovati imidž kakovosti in stalnosti. Zato ni vseno kakšni so kakovost, velikost in barva poslovnega pisma. Besedilo pisma je vsebina pisma ki ji moramo razdeliti na: uvod, glavni del in zaključek. Seveda sta pomembna tudi pozdrav in pa podpis. V prostor za podpis lahko vključimo ime podjetja, podpis, ime podpisnika in jegov službeni naziv.