Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Pomembnost otroške igre

Pomembnost otroške igre

12 novembra, 2010

Otroške igre so za otroka že od vsega začetka izjemno pomembne. Ko se otrok igra, otrok preko otroške igre  krepi svoje telo. Otroške igre so pomembne za otroka, saj pridobiva s tem razne spretnosti, in s spretnostmi spoznava svoje zmožnosti. V otroških igrah otrok spoznava tudi fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. Iz teh spoznanj se otrok uči mišljenja in poskuša reševati probleme, s katerimi se srečuje. Otroške igre otroku omogočajo, da spoznava vrstnike s katerimi se igra, se  uči soočanja z drugimi ljudmi, pridobi si strpnost, občutek za sodelovanje in tako dalje.

Otrok v otroški igri razvija svoje funkcije in pridobiva tudi nova izkustva. Zanj so te otroške igre zelo pomembne. Otrok si preko otroške igre tudi razvija svojo domišljijo, kar pa ni nujno, da si je določene stvari izmislil na podlagi resničnih dogodkov, ki jih je opazil, ampak si je spomnil sam. Z otroškimi igrami otroka spodbujamo, da  razvija svojo domišljijo in mu s tem starši omogočajo, da se razvija v človeka  skladu s svojimi željami.