Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Pojem kontrolinga

Kontroling je pojem, ki ga uporabljajo v slovenski managerji, ki vodijo takšna ali drugačna podjetja. Vendar vodilno zaposleni ne vodijo sami kontroling, vendar imajo zato tako imenovane pomočnike, ki jih imenuje kar navigatorji, saj navigatorji usmerjajo podjetje k dogovorjenemu cilju.

Navigatorju pravimo v slovenščini kontrolor. Kontrolor je desna roka managerja pri svetovanju na področju ekonomije. Zapomniti si moramo da kontroling ni enako besedi kontrola. Besedo kontroling največkrat uporabljamo v poslovanju, ko je potrebno voditi finance ali pa računovodstvo. Managerji vodijo in opravljajo naloge, medtem ko kontrolorji  poskrbijo za transparentnost poslovnih rezultatov in odgovarjajo za napake, če nastanejo pri kontroliranju.