Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Pogoji za tolmače

Pogoji za tolmače

24 junija, 2011

Sodni tolmači lahko dovoljenje za opravljanje sodnega tolmačenja pridobijo preko Ministrstva za pravosodje. Sodni tolmači morajo biti slovenski državljani, izpit pa lahko ponavljajo največ dvakrat. Znanje se na izpitu preizkusi pisno in ustno, pri čemer pisni izpit traja največ tri ure, ustni pa eno.

Potencialni sodni tolmači se morajo pisno na izpitu preizkusiti v prevajanju uradnih listin, denimo obtožnic, odločb, tožb in podobnih listin. Potencialni sodni tolmači morajo na ustnem izpitu izkazati znanje o temeljnih institutih ustavne ureditve RS, organizaciji pravosodnih in upravnih organov in temeljnih institutih kazenskega in civilnega prava.