Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

  • vsi članki, dostopni na tem spletnem portala so unikatni in javno dostopni vsem uporabnikom interneta,
  • prav tako so vse vsebine last spletnega portala,
  • kdor pošlje svoje avtorske članke v objavo, se odreka lastništvu nad temi članki, lahko pa je podpisan kot avtor članka,
  • s pregledovanjem vsebin na spletnem portalu uporabnik potrjuje seznanjenost s splošnimi pogoji in strinjanje z njimi,
  • spletni portal, v skladu z zakonom, varuje osebne podatke in jih ne posreduje drugim osebam in organizacijam,
  • vsebine, ki bodo kršile etiko internetnega komuniciranja, bodo preoblikovane ali odstranjene,
  • odstranjeni bodo tudi članki, ki bodo vsebovali škodljivo vsebino,
  • spletni portal nima nameščenih analitičnih orodij za sledenje uporabnikom.