Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Poceni prevajanje angleščine

Ko vidimo ponudbo za prevajanje angleščine, ki se cenovno zelo razlikuje od povprečja cen, se moramo zagotovo vprašati, v čem je razlika in zakaj do nje pride. Obstajajo namreč podjetja, ki prevajanje angleščine opravijo po precej višjih cenah, obstajajo pa tudi podjetja, ki prevajanje angleščine opravijo po bistveno nižjih cenah od povprečja. Velja pa tu kot pribito, da za nižje cene zagotovo obstaja nek razlog za to, kar pa je žal največkrat kvaliteta. Če je prevajalec za prevajanje angleščine plačan le nekaj evrov, potem se zagotovo ne bo toliko potrudil za prevod kot bi se, če bi bilo plačilo sploh pošteno in bi bil ves njegov trud poplačan po cenah, ki bi morale biti poravnane glede na vložen trud. Enako pa velja tudi pri dražjih podjetjih, kjer se lahko vprašamo, koliko prevajalec sploh prejme plačila in kolikšna je marža podjetja. Pri precej višjih cenah od povprečne velja zagotovo povsod, da ima le podjetje za prevajanje angleščine zelo visoko maržo, prevajalec pa prejme povsem poprečen zaslužek, to je okoli 10 – 15 € na avtorsko stran, cena pa se načeloma prilagaja tudi glede na zahtevnost in obseg besedila. V teh primerih se prevajalcem zdi vse skupaj še bistveno manj pošteno, saj podjetje tako mastno služi na njihov račun, sami pa imajo od tega bolj malo. Torej, vse cene morajo imeti neko poštenost vključeno in morajo imeti tudi tako raven, da odraža poštenost že navzven, predvsem pa mora vsak biti pošteno plačan za delo.