Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Odškodnine

Najpogostejše odškodnine, zaradi katerih ljudje uveljavljajo odškodninski zahtevek, so odškodnine zaradi poškodb, ki so jih utrpeli v prometnih nezgodah, delovnih nezgodah ter nezgodah na javnih mestih. Pa tudi zaradi poškodb v zasebnih prostorih, poškodb zaradi napadov psov, strokovnih napak zdravnikov, zastrupitev v restavracijah, poškodb povzročenih s strani policistov … Med njimi ni razlik v odškodnini, razlikujejo se le v postopku uveljavljanja odškodnine glede na vrsto nezgode.

Za primere nezgod, ki jih povzročijo motorna vozila, je že zakonodajalec predpisal obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, tako da je s temi nezgodami in uveljavljanjem odškodnin v teh primerih nekako najmanj težav. V primerih delovnih nezgod pa je z uveljavljanjem odškodnine nekaj več težav, saj nekateri delodajalci nimajo zavarovane svoje odgovornosti in je potrebno odškodnino nato terjati neposredno od njih. Pri ostalih nezgodah se odškodnina uveljavlja direktno od odgovorne osebe ali pa od odgovornostne zavarovalnice, če ima odgovorna oseba sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti.